Logo Logga in Bli medlem

Returnera en arbetsmiljöuppgift

Om skolledare inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på grund av att denne bedömer sig ha otillräckliga kunskaper, befogenheter eller resurser, ska skolledaren returnera uppgiften till sin chef.

Möjligheten, eller snarare ansvaret, att returnera en arbetsmiljöuppgift gäller för såväl den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som den fysiska. 

Kontinuerlig dialog 

En returnering ska ha föregåtts av kontinuerlig dialog med överordnad chef, dels om vilken arbetsmiljöuppgift som orsakar problem, dels om vad som krävs för att fullgöra ansvaret. Först därefter, om skolledaren fortfarande bedömer att hen inte kan ta ansvar för någon arbetsmiljöuppgift, ska hen returnera den. 

Det kan vara värdefullt att dokumentera kommunikationen som har föregått beslutet om returnering, vilket starkt rekommenderas. Detta kan få avgörande betydelse om annan myndighet kommer följa upp ansvaret i ärendet. 

Returnering ska vara skriftlig 

Returnering av en arbetsmiljöuppgift ska ske skriftligen. Returneringen ska innehålla en beskrivning av arbetsmiljöuppgiften och orsaken till att den returneras. Var noga med att hålla dig strikt till enbart det som i sammanhanget är orsaken till att du känner otillräcklighet att fullgöra den tilldelade arbetsmiljöuppgiften. Ansvaret för att utföra alla andra arbetsmiljöuppgifter är kopplade till din funktion och finns kvar. 

Källor: Arbetsmiljölagen 3 kap. samt AFS 2001:1, 6-7 §§ (även ”Kommentarer till paragraferna”). 

Summering 

Har du fått ansvar för arbetsmiljöuppgifter på delegation föreskriver lagen att du ska ha befogenheter-resurser-kunskap. Haltar det i någon av dessa parametrar ska du snarast kontakta din närmaste chef och upplysa hen om läget. Detta bör ske skriftligt. 

Om det finns en delegationsordning ska det också finnas tydliga instruktioner/rutiner för hur den som fått delegationen ska agera om det uppstår behov av att returnera del av densamma. 

Här hittar du hittar du ett exempel på underlag för ”Returnering av arbetsmiljöuppgift”.