Logo Logga in Bli medlem

Suntarbetsliv - för ett sunt chefsarbetsliv

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta/Sobona. Suntarbetssliv arbetar för att ge chefer och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att verksamheten blir en attraktiv och effektiv arbetsplats. Suntarbetsliv.

Nedan hittar du ett antal verktyg som du har nytta av i ditt arbetsmiljöarbete.

Fler verktyg hittar du på Suntarbetslivs hemsida