Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Den 1 juni håller rådgivningen stängt för utbildning. Ni kan mejla till radgivning@sverigesskolledare.se så hanterar vi era ärenden.

En rektors första hundra dagar

Rektorer, biträdande rektorer och andra skolledare behöver få så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas i sitt uppdrag. Här hittar du stödmaterial och verktyg för att effektivisera organisationen och underlätta din arbetssituation. Det kan vara till hjälp för dig som är ny i jobbet men också för dig som redan arbetat en tid som skolledare.

Det sägs att de första hundra dagarna på ett nytt jobb är avgörande för hur pass lyckosamt uppdraget ska bli. Det gäller också skolledare. Men det kan vara svårt att hinna utöva det pedagogiska ledarskap som förväntas, särskilt kan de administrativa uppgifterna till en början kännas betungande.

Verktygslådor för dig som rektor

Skolledare styr och ansvarar för utbildningens arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Men en fungerande utvecklingsorganisation förutsätter stabila och effektiva arbetsorganisationer. Därför betonas just vikten av väl fungerande arbetsorganisationer i detta stödmaterial.

Här hittar du verktygslådor med operativt stödmaterial och goda exempel som kan hjälpa dig att strukturera din arbetsorganisation och erövra ditt uppdrag som rektor under de första hundra dagarna. 

Syftet med detta stödmaterial är att:

  • Utveckla och behålla skolledare i yrket.
  • Bidra till en stabil arbetsorganisation som kan utvecklas.
  • Stödja förvaltningarna att bedriva en kvalitativ skolverksamhet och skapa goda förutsättningar för sina nya skolledare.
  • Främja ett hållbart och långsiktigt pedagogiskt ledarskap.
  • Främja likvärdigheten.

Samarbetspartners

"En rektors första hundra dagar" är ett samarbete mellan Föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Kommuner och Regioner. I framtagandet av materialet har även Falköpings kommun och Mora kommun varit delaktiga.