Logo Logga in Bli medlem

Ledarskap & styrning

Rektorn styr utbildningen och ska skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. För att lyckas med det krävs stabila och effektiva arbetsorganisationer samt ett nära och tydligt pedagogiskt ledarskap. Medarbetarna ska känna sig betydelsefulla, kunna prova olika arbetssätt, och misslyckanden ses som ett gemensamt lärande. Rektorns sätt att leda, delegera och återkoppla till medarbetarna är avgörande för att skapa en god lärandemiljö.

Genom att styra skapar du tillit

Här hittar du...

... tips om ur du kan utöva ett pedagogiskt och nära ledarskap. Du får också råd och tips inför planeringen av verksamhetsåret och hur du involverar medarbetarna och skapar tillit.

Vi hoppas att du...

... genom ett ”nära ledarskap” kan bygga upp och vidmakthålla stabila och effektiva arbetsorganisationer. Som rektor och pedagogisk ledare tar du beslut om den inre organisationens utformning. Inför dina beslut har du kommunicerat och drivit planeringsarbetet i transparenta processer som varit påverkningsbara för medarbetarna. Besluten är tagna utifrån dina organisatoriska och pedagogiska kunskaper. Du har använt ditt ”spelöga” d.v.s. helhetsperspektiv och vägt in för- och nackdelar.

 

Här hittar du en mall/checklista för delegering